W jaki sposób możesz zgłosić naruszenie prawa?

Możesz dokonać zgłoszenia korzystając z wewnętrznego lub zewnętrznego kanału przyjmowania zgłoszeń lub dokonać ujawnienia publicznego.

Jeżeli Twój pracodawca zatrudnia więcej niż 50 pracowników (dla podmiotów prywatnych), więcej niż 50 pracowników (dla podmiotów publicznych) lub niezależnie od wielkości zatrudnienia (dla podmiotów prawnych wykonujących działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska), zgodnie z ustawą musi powołać kanał do wewnętrznego zgłaszania nieprawidłowości. Sprawdź regulamin zgłoszeń w Twojej firmie i dokonaj zgłoszenia przy pomocy oferowanego przez pracodawcę kanału. Jeśli Twoja sprawa dotyczy naruszeń prawa określonych w ustawie oraz regulaminie wewnętrznym i nie została rozpatrzona, możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

Kanał wewnętrzny

Zgłoszenia zewnętrznego możesz dokonać niezależnie od tego, czy dokonałeś zgłoszenia wewnętrznego, czy nie. Możesz pominąć kanał wewnętrzny i od razu dokonać zgłoszenia zewnętrznego.

Zgłoszenia zewnętrze przyjmuje organ publiczny.

Kanał zewnętrzny

Możesz także ujawnić naruszenie publicznie pod warunkiem, ze kanały wewnętrzny i zewnętrzny okazały się nieskuteczne (np. nie zostały podjęte działania następcze) lub naruszenie stanowi bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego.

Ujawnienie publiczne

Niezależnie od tego, który kanał wybierzesz, organ przyjmujący zgłoszenie musi podjąć działania następcze (ocenić prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu oraz zaradzić naruszeniu) czyli przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wnieść oskarżenie, podjąć działania w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

Organ przyjmujący zgłoszenie musi Cię także poinformować o przyjęciu zgłoszenia (w ciągu 7 dni) oraz planowanych lub podjętych działań następczych (w ciągu 3 miesięcy).

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów