W jaki sposób możesz zgłosić naruszenie prawa?

Zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, istnieją trzy główne sposoby zgłaszania nieprawidłowości, które możesz wybrać. Każda z tych ścieżek jest odpowiednio uregulowana, aby zapewnić ochronę sygnalisty oraz efektywne rozpatrzenie zgłoszenia.

Sposób 1: Zgłoszenia wewnętrzne czyli zgłoszenie bezpośrednio w Twoim miejscu pracy

Zgłoszenie wewnętrzne odnosi się do sytuacji, gdy sygnalista zgłasza naruszenie wewnątrz organizacji, w której pracuje lub z którą współpracuje. Organizacje są zobowiązane do ustanowienia procedur i kanałów do przyjmowania i przetwarzania takich zgłoszeń.

Organizacje powinny odpowiedzieć na zgłoszenie i poinformować sygnalistę o wyniku weryfikacji zgłoszenia oraz podjętych lub planowanych działaniach w odpowiedzi na zgłoszone naruszenie.

Kanał wewnętrzny

Sposób 2: Zgłoszenia zewnętrzne czyli zgłoszenia do odpowiednich organów

Zgłoszenie zewnętrzne polega na przekazaniu informacji o naruszeniu do zewnętrznego organu publicznego, jak np. Rzecznik Praw Obywatelskich, inne organy administracji publicznej lub organy nadzorcze specjalizujące się w danym sektorze. Zgłoszenia te są często wykorzystywane, gdy istnieje obawa, że zgłoszenie wewnętrzne nie zostanie odpowiednio rozpatrzone, lub gdy naruszenie ma szczególnie poważny charakter.

Organ zewnętrzny ma obowiązek przyjąć zgłoszenie, przeprowadzić wstępną weryfikację oraz podejmować odpowiednie działania lub przekazać sprawę do dalszego postępowania.

Kanał zewnętrzny

Sposób 3: Ujawnienie publiczne czyli np. ujawnienie informacji mediom

Ujawnienie publiczne jest najbardziej radykalną formą zgłaszania naruszeń i polega na ujawnieniu informacji o naruszeniu szerszej publiczności, np. poprzez media. Ta forma jest dopuszczalna, gdy zgłoszenia wewnętrzne i zewnętrzne nie przynoszą rezultatu lub gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego, zdrowia, bezpieczeństwa lub środowiska.

Ujawnienie publiczne musi być dokonane w sposób odpowiedzialny i, o ile to możliwe, z zachowaniem należytej staranności, aby nie naruszyć prawa do prywatności ani innych ważnych interesów.

Ujawnienie publiczne

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów