Ujawnienie publiczne, zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów, jest formą zgłaszania naruszeń, która polega na przekazaniu informacji o nieprawidłowościach szerszej publiczności, zamiast lub po zgłoszeniach wewnętrznych lub zewnętrznych, które nie przyniosły rezultatu. Jest to krok, który sygnalista może rozważyć w szczególnych okolicznościach.

Warunki ujawnienia publicznego

Ujawnienie publiczne jest dopuszczalne, gdy inne drogi zgłaszania (wewnętrzne i zewnętrzne) nie przyniosły odpowiedzi lub nie zostały odpowiednio rozpatrzone, a sygnalista wciąż uważa, że istnieje poważne zagrożenie dla interesu publicznego, które wymaga natychmiastowego ujawnienia.

Może być również rozważane, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego, bezpieczeństwa lub środowiska, a opóźnienie w reagowaniu mogłoby prowadzić do poważnych konsekwencji.

Kanały ujawnienia publicznego

Ujawnienie publiczne może być dokonane poprzez media, organizacje pozarządowe lub inne platformy publiczne, które umożliwiają szerokie rozpowszechnienie informacji. Może to być na przykład prasa, telewizja, media społecznościowe czy konferencje prasowe.

Odpowiedzialność sygnalisty

Sygnalista dokonujący ujawnienia publicznego powinien działać w dobrej wierze, opierając się na solidnych przesłankach co do prawdziwości zgłaszanych informacji. Powinien również zachować ostrożność, aby nie naruszyć innych istotnych praw, takich jak prywatność, ochrona danych osobowych czy tajemnice zawodowe, chyba że ujawnienie tych informacji jest uzasadnione wyższym interesem publicznym.

Ochrona sygnalisty

Ustawa zapewnia ochronę sygnalistom, którzy dokonują ujawnienia publicznego, pod warunkiem że działania te są zgodne z przepisami ustawy. Ochrona ta obejmuje między innymi zapewnienie, że sygnalista nie będzie przedmiotem działań odwetowych, takich jak zwolnienie z pracy, dyskryminacja czy inne negatywne konsekwencje wynikające z jego działań.

Procedury postępowania

Przed dokonaniem ujawnienia publicznego, warto, aby sygnalista rozważył konsultacje z prawnikiem lub inną kompetentną organizacją w celu oceny potencjalnych ryzyk i skutków takiego kroku. Pomoc prawna może również wspierać w odpowiednim formułowaniu i prezentacji informacji, by zapewnić, że ujawnienie jest przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ujawnienie publiczne jest poważnym krokiem, który sygnalista może rozważyć w sytuacjach, gdy inne metody zgłaszania zawiodły, a informacja, którą posiada, jest na tyle ważna, że jej ujawnienie może przynieść korzyści dla społeczeństwa lub zapobiec poważnym szkodom. Zawsze należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedzialności i ostrożności przy podejmowaniu takiego działania.

Zanim ujawnisz naruszenie publicznie:

Oceń sytuację: dokładnie przeanalizuj sytuację, aby upewnić się, że informacje, które chcesz ujawnić, są rzetelne i dokładne. Zastanów się, czy naprawdę doszło do naruszenia prawa lub etyki, oraz jakie mogą być konsekwencje tego naruszenia dla ogółu.

Rozważ wykorzystanie wewnętrznych kanałów zgłoszeń: najpierw spróbuj wykorzystać dostępne kanały wewnętrzne, jeśli takie istnieją. Czasami problemy można rozwiązać wewnątrz organizacji, co jest mniej ryzykowne dla Ciebie jako sygnalisty.

Rozważ zgłoszenie zewnętrzne: jeśli wewnętrzne kanały zgłoszeń nie przynoszą rezultatów lub jeśli uważasz, że nie można im zaufać, rozważ zgłoszenie sprawy do odpowiedniego organu zewnętrznego.

Skonsultuj się z prawnikiem: zasięgnij porady prawnej. Prawnik specjalizujący się w prawie pracy lub prawach człowieka może pomóc ocenić sytuację, doradzić, jak najlepiej postępować, oraz pomóc w ochronie Twoich praw jako sygnalisty.

Oceń ryzyka: przemyśl, jakie mogą być potencjalne ryzyka i konsekwencje ujawnienia informacji, w tym możliwe działania odwetowe.

Rozważ zgłoszenie anonimowe: zastanów się, czy istnieje możliwość ujawnienia informacji anonimowo i czy to przyniesie oczekiwane efekty. Anonimowość może zapewnić dodatkową warstwę ochrony, choć nie zawsze jest możliwa w przypadku ujawnień publicznych.

Przygotuj dokumentację: zachowaj wszelką dokumentację związaną z naruszeniami oraz próbami ich zgłoszenia. Może to być pomocne w przypadku, gdyby sprawy przybrały obrót prawny.

Rozważ etyczny wymiar ujawnienia: upewnij się, że ujawnienie służy większemu dobru i jest zgodne z Twoimi wartościami etycznymi. Zastanów się, czy ujawnienie przyniesie korzyści społeczeństwu lub zapobiegnie dalszym szkodom.

Zaplanuj komunikację: jeśli zdecydujesz się na ujawnienie publiczne, starannie planuj swoją komunikację. Upewnij się, że przekaz jest jasny, precyzyjny i skupiony na faktach.

Ujawnienie publiczne to zawsze poważny krok, który powinien być dobrze przemyślany i oparty na solidnych dowodach. Zawsze należy działać w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze swoje bezpieczeństwo i dobro społeczeństwa.

UWAGA! Vacatio legis, czyli czas od ogłoszenia ustawy do momentu, kiedy zaczyna ona obowiązywać dla rozdziału dotyczącego ujawnienia publicznego, wynosi 3 miesiące.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów