Na czym polega ujawnienie publiczne?

Ujawnienie publiczne polega na podaniu informacji o nieprawidłowościach do wiadomości publicznej czyli np. prasy albo telewizji.

Możesz ujawnić naruszenie prawa publicznie jeśli:

  • dokonałeś zgłoszenia wewnętrznego, a następnie zgłoszenia zewnętrznego i w terminie 3 miesięcy od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie zostały podęte odpowiednie działania następcze lub nie otrzymałeś informacji zwrotnej,
  • dokonałeś od razu zgłoszenia zewnętrznego i w terminie 3 miesięcy od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia nie zostały podęte odpowiednie działania następcze lub nie otrzymałeś informacji zwrotnej

Wymogi te nie mają zastosowania, gdy masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że:

  • naruszenie może stanowić bezpośrednie lub oczywiste zagrożenie dla interesu publicznego, w szczególności istnieje ryzyko nieodwracalnej szkody, lub
  • dokonanie zgłoszenia zewnętrznego narazi Cię na działania odwetowe, lub
  • w przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego istnieje niewielkie prawdopodobieństwo skutecznego przeciwdziałania naruszeniu z uwagi na szczególne okoliczności sprawy, takie jak możliwość ukrycia lub zniszczenia dowodów lub możliwość istnienia zmowy między organem publicznym a sprawcą naruszenia lub udziału organu publicznego w naruszeniu.

Uwaga!

Za odpowiednie działanie następcze uznaje się także zamknięcie procedury weryfikacji informacji o naruszenia w związku ze stwierdzeniem, że naruszenie miało wyraźnie niewielką wagę i nie wymagało dalszych działań następczych.