Komu przysługuje ochrona przed odwetem?

Ochrona przysługuje osobie fizycznej, która zgłasza lub ujawnia publicznie informację o naruszeniu prawa uzyskaną w kontekście związanym z pracą.

Tymi osobami mogą być:

 • pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 • osoby ubiegające się o zatrudnienie, która uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 • osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorcy,
 • akcjonariusze lub wspólnicy,
 • członkowie organu osoby prawnej,
 • osoby świadczące pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażyści,
 • wolontariusze

Czyli chronieni są:

 • przyszli pracownicy,
 • obecni (niezależnie od podstawy zatrudnienia),
 • byli pracownicy
 • oraz osoby postronne, które mają związek ze zgłoszeniem i są narażone na działania odwetowe.
To może być także dla Ciebie istotne:

Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa w momencie dokonywania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego i że informacja taka stanowi informację o naruszeniu prawa.