Czy w Twojej organizacji powinna być taka możliwość?

Kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązek ustawowy

Obowiązek ustawowy

Podmioty prywatne, które zatrudniają 250+ pracowników, podmioty publiczne, które zatrudniają 50+ pracowników oraz instytucje finansowe niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, muszą wdrożyć kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości do 17 grudnia 2021 roku. Kanał wewnętrzny musi zapewnić ochronę Twojej tożsamości oraz tożsamości osób podanych w zgłoszeniu.
Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

W wielu firmach i instytucjach, które posiadają wysoką kulturą organizacyjną, kanał wewnętrzny funkcjonuje niezależnie od wielkości zatrudnienia. Jeśli pracujesz w mniejszej organizacji sprawdź, czy pracodawca udostępnił taki kanał i rozważ skorzystanie z niego, aby rozwiązać problem wewnątrz organizacji.

Jeśli Twoją organizacja posiada kanał wewnętrzny, skorzystaj z niego jeśli uważasz, że można skutecznie zaradzić naruszeniu wewnątrz organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. W sytuacji idealnej organizacja posiada kanał do anonimowego zgłaszania naruszeń, w przypadku którego możesz swobodnie dokonać zgłoszenia bez obawy o to, że odbiorca pozna Twoją tożsamość.

Uwaga! Zgodnie z ustawą można dokonać zgłoszenia anonimowego jeżeli regulamin pracodawcy zezwala na takie zgłoszenie.

 

W idealnej sytuacji organizacja udostępnia kanał wewnętrzy do zgłoszeń anonimowych.

Zgodnie z ustawą, pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności:

  • podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń;
  • sposoby przekazywania zgłoszeń;
  • informację, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.
 
W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia powinieneś otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia, a w ciągu 3 miesięcy informacje o podjętych działaniach następczych.

Jeśli nie otrzymasz takich informacji, możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrznego możesz dokonać także bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Dowiedz się więcej o kanale zewnętrznym>>>