Czy w Twojej organizacji powinna być taka możliwość?

Kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązek ustawowy

Podmioty prywatne, które zatrudniają 250+ pracowników (od grudnia 2023r. także zatrudniające więcej niż 50 pracowników), podmioty publiczne, które zatrudniają 50+ pracowników oraz podmioty prawne wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska niezależnie od ilości zatrudnionych pracowników, muszą wdrożyć kanał wewnętrzny do zgłaszania nieprawidłowości. Kanał wewnętrzny musi zapewnić ochronę Twojej tożsamości oraz tożsamości osób podanych w zgłoszeniu.

Kultura organizacyjna

W wielu firmach i instytucjach, które posiadają wysoką kulturą organizacyjną, kanał wewnętrzny funkcjonuje niezależnie od wielkości zatrudnienia. Jeśli pracujesz w mniejszej organizacji sprawdź, czy pracodawca udostępnił taki kanał i rozważ skorzystanie z niego, aby rozwiązać problem wewnątrz organizacji.

Jeśli Twoją organizacja posiada kanał wewnętrzny, skorzystaj z niego jeśli uważasz, że można skutecznie zaradzić naruszeniu wewnątrz organizacji i nie zachodzi ryzyko działań odwetowych. W sytuacji idealnej organizacja posiada kanał do anonimowego zgłaszania naruszeń, w przypadku którego możesz swobodnie dokonać zgłoszenia bez obawy o to, że odbiorca pozna Twoją tożsamość.

Uwaga! Zgodnie z ustawą można dokonać zgłoszenia anonimowego jeżeli regulamin pracodawcy zezwala na takie zgłoszenie.

 

W idealnej sytuacji organizacja udostępnia kanał wewnętrzy do zgłoszeń anonimowych.
Zgodnie z ustawą, pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu zgłoszeń wewnętrznych przed dopuszczeniem go do pracy.
Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określa w szczególności:
  • podmiot wewnętrzny upoważniony przez pracodawcę do przyjmowania zgłoszeń;
  • sposoby przekazywania zgłoszeń;
  • informację, czy wewnętrzna procedura obejmuje przyjmowanie zgłoszeń anonimowych.
W terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia powinieneś otrzymać potwierdzenie jego przyjęcia, a w ciągu 3 miesięcy informacje o podjętych działaniach następczych.

Jeśli nie otrzymasz takich informacji, możesz dokonać zgłoszenia zewnętrznego. Zgłoszenia zewnętrznego możesz dokonać także bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego. Dowiedz się więcej o kanale zewnętrznym>>>

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów