Osoba zgłaszająca nieprawidłowości może mieć obawy przed potencjalnymi konsekwencjami swojego działania, co jest zrozumiałe. Dlatego właśnie wprowadzono przepisy mające na celu ochronę sygnalistów: aby zmniejszyć te obawy i zachęcić do zgłaszania naruszeń.

Jeśli nie czujesz się bezpiecznie, pamiętaj, że

 • Polski system prawny zawiera przepisy o ochronie sygnalistów przed odwetem. Ustawa o ochronie sygnalistów zabezpiecza osoby zgłaszające naruszenia przed negatywnymi konsekwencjami w miejscu pracy, takimi jak zwolnienie, dyskryminacja czy mobbing.
 • Twój pracodawca może dopuszczać zgłoszenia anonimowe. Sprawdź wewnętrzy regulamin zgłoszeń w Twojej firmie i dowiedz się, czy to możliwe.
 • Sygnaliści mają dostęp do doradztwa i wsparcia, zarówno prawnego, jak i psychologicznego. Organizacje pozarządowe, profesjonalni doradcy i prawnicy mogą pomóc w zrozumieniu przysługujących Ci praw oraz najlepszych sposobów działania.
 • Coraz większa świadomość znaczenia transparentności i etyki w pracy przyczynia się do tworzenia kultury, w której zgłaszanie nieprawidłowości jest postrzegane jako działanie wręcz pożądane. Organizacje starają się wdrażać polityki wspierające sygnalistów. Mamy nadzieję, że taka jest właśnie organizacja, w której pracujesz.
 • Przepisy przewidują nie tylko ochronę sygnalistów, ale także sankcje dla tych, którzy podejmują działania odwetowe przeciwko nim.

Zdajemy sobie sprawę, że mimo tych wszystkich zabezpieczeń, osoby rozważające zgłoszenie mogą odczuwać strach. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu dobrze zrozumieć swoje prawa, możliwe konsekwencje i dostępne zasoby wsparcia. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy lub prawach człowieka, aby zapewnić sobie najlepszą możliwą ochronę.

Doświadczyłeś działań odwetowych?

Jeśli doświadczyłeś działań odwetowych po zgłoszeniu nieprawidłowości, masz prawo domagać się ochrony prawnej oraz rekompensaty za poniesione szkody, np.:

 • Przywrócenia do poprzednich warunków pracy np. jeżeli działania odwetowe objęły degradację, zmianę stanowiska lub inne negatywne zmiany w warunkach pracy.
 • Odszkodowania za stracone korzyści np. jeśli w wyniku działań odwetowych straciłeś wynagrodzenie lub inne świadczenia pracownicze (np. bonusy, premie).
 • Zadośćuczynienia za doznane krzywdy, takie jak stres, cierpienie psychiczne, czy utratę reputacji zawodowej spowodowaną działaniami odwetowymi.
 • Zwrotu kosztów leczenia.
 • Ochrony przed dalszymi działaniami odwetowymi np. możesz żądać interwencji sądowej lub innych środków prawnych mających na celu zapobieganie dalszym działaniom odwetowym ze strony pracodawcy lub innych osób.
 • Rehabilitacji zawodowej, która może obejmować szkolenia lub doradztwo zawodowe.
 • Sankcji dla sprawców, tj. możesz także domagać się, aby osoby odpowiedzialne za działania odwetowe zostały pociągnięte do odpowiedzialności prawnej lub dyscyplinarnej.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, ważne jest, aby zbierać i zachowywać wszelkie dowody związane z działaniami odwetowymi, takie jak dokumentacja e-mailowa, świadectwa świadków, zapisy medyczne i inne ważne dla sprawy informacje. Warto również skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i możliwości działania w świetle obowiązującego prawa.

Czy mimo obaw warto zgłaszać nieprawidłowości?

Oczywiście, że tak. Zgłaszanie nieprawidłowości ma głębokie uzasadnienie etyczne i społeczne.

 • Zgłaszanie nieprawidłowości przyczynia się do tworzenia kultury otwartości i uczciwości w organizacjach. Dzięki temu możliwe jest wychwycenie i korygowanie nieetycznych praktyk, co prowadzi do bardziej transparentnego środowiska pracy.
 • Nieprawidłowości mogą prowadzić do poważnych zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa, a także środowiska. Zgłaszając je, pomagamy zapobiegać potencjalnym katastrofom i chronić społeczeństwo przed szkodliwymi konsekwencjami.
 • Organizacje, które aktywnie i skutecznie radzą sobie z nieprawidłowościami, budują zaufanie zarówno wśród swoich pracowników, jak i klientów, inwestorów oraz szerokiej opinii publicznej. A zaufanie to kluczowy element sukcesu każdej organizacji.
 • Korupcja i inne formy nadużyć mogą się szerzyć, jeśli nie zostaną wykryte i zwalczane. Zgłaszanie takich działań pomaga w ich eliminacji, przyczyniając się do zdrowszego środowiska biznesowego i społecznego.
 • Zgłaszanie nieprawidłowości może także chronić innych pracowników, którzy mogą być nieświadomie zagrożeni lub dotknięci nieetycznymi praktykami. Przyczynia się to do stworzenia bezpieczniejszego i bardziej wspierającego miejsca pracy.
 • W wielu przypadkach nieprawidłowości mogą obejmować działania niezgodne z prawem. Zgłaszanie takich przypadków jest nie tylko kwestią etyczną, ale także prawną, wspierając praworządność i przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Zgłaszanie nieprawidłowości wymaga odwagi i może być trudne, ale jest ważnym elementem wspierającym etyczne i odpowiedzialne działanie w każdej organizacji. Pomaga to nie tylko w budowaniu lepszego miejsca pracy, ale także w tworzeniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów