Zrób test - czy jesteś sygnalistą?

Sprawdź czy jesteś sygnalistą i podlegasz ochronie, zrób szybki test. Wystarczy, że odpowiesz na trzy pytania dotyczące stosunku pracy, Twoich intencji oraz tematu zgłoszenia. Dzięki temu dowiesz się, czy jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie nieprawidłowości, prawo chroni Cię przed ewentualnymi działaniami odwetowymi.

1. POSIADASZ STATUS PRACOWNIKA W SEKTORZE PRYWATNYM ALBO PUBLICZNYM LUB:

• prowadzisz działalność na własny rachunek
• jesteś akcjonariuszem/wspólnikiem/członkiem organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, w tym członkiem nie wykonawczym
• jesteś wolontariuszem
• jesteś stażystą
• pracujesz pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców
• jesteś byłym pracownikiem
• jesteś sobą, której stosunek pracy ma zostać dopiero nawiązany (informacje, które posiadasz uzyskałeś w trakcie procesu rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy)

2. DZIAŁASZ W DOBREJ WIERZE

Masz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

3. NARUSZENIE DOTYCZY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ W JEDNYM Z PONIŻSZYCH ZAGADNIEŃ:

 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochrona środowiska;
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowie publiczne;
 • ochrona konsumentów;
 • ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych;
 • naruszenie ma wpływ na interesy finansowe UE (nadużycia finansowe i wszelkie inne działania nielegalne naruszające interesy finansowe Unii)
 • naruszenie dotyczące rynku wewnętrznego UE

ROZWIĄZANIE
Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś twierdząco, jesteś sygnalistą i podlegasz ochronie przed działaniami odwetowymi.

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów