Zrób test - czy jesteś sygnalistą?

Sprawdź czy jesteś sygnalistą i podlegasz ochronie. Zrób szybki test. Wystarczy, że odpowiesz na klika pytań:

Czy uzyskałaś informacje o naruszeniu prawa w kontekście związanym z pracą?

Pytanie to odnosi się do tego, czy informacje zostały uzyskane podczas wykonywania obowiązków zawodowych lub w związku z Twoją działalnością zawodową.

Czy jesteś zatrudniona/y lub współpracujesz jako pracownik, wolontariusz, stażysta, przedsiębiorca, prokurent, członek zarządu, akcjonariusz, czy inna osoba wymieniona w ustawie?

Ustawa wymienia osoby, które mogą być sygnalistami w kontekście ustawy. Informację o tym, kto może zostać sygnalistą, a kto nim na pewno nie jest znajdziesz tutaj: https://pomocdlasygnalisty.pl/kim-jest-sygnalista/

Czy informacje, które chcesz zgłosić, dotyczą naruszenia prawa?

Ważne jest, aby informacje dotyczyły rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia prawa, a nie tylko nieformalnych czy wewnętrznych kwestii organizacyjnych.

Czy działasz w dobrej wierze, wierząc, że informacje są prawdziwe w momencie zgłoszenia?

Sygnalista powinien działać w przekonaniu o prawdziwości przekazywanych informacji, nawet jeśli ostatecznie okaże się, że były one nieprawidłowe.

Czy Twoje zgłoszenie jest wolne od celów osobistych, takich jak zemsta czy osobisty zysk?

Twoja motywacja powinna być związane z prawdziwą chęcią naprawienia sytuacji lub ujawnienia naruszenia, a nie osiągnięciem korzyści osobistych.

Czy informacje, które posiadasz, nie są objęte żadnymi przepisami o ochronie tajemnicy (takimi jak tajemnica zawodowa lekarzy czy prawników), które uniemożliwiałyby ich ujawnienie?

Warto sprawdzić, czy informacje nie są chronione prawem, które zabrania ich ujawnienia.

ROZWIĄZANIE
Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałaś twierdząco, istnieje duża szansa, że kwalifikujesz się jako sygnalista w świetle obowiązującej ustawy. Jeśli nadal masz wątpliwości, zapytaj bezpłatnie prawnika (https://pomocdlasygnalisty.pl/bezplatna-pomoc-prawna/)

Tłumaczymy w najprostszy sposób kim jest sygnalista i jakie ma prawa

Bezpieczny i prosty w obsłudze system przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów